Skip til hoved indholdet

Herunder kan du se alle Ungdomsbos nyheder. Du kan se den enkelte nyhed ved at klikke på den i nedenstående oversigt.

Beboere i blokken får vild prisstigning på affald

Gå tilbage

Almene beboere i Esbjerg skal i år betale 300-700 kroner mere end sidste år for at få hentet affald, hvis de bor i en etageejendom. Derimod står prisen stille for beboere i rækkehuse og parcelhuse. Det skyldes, at Esbjerg Kommune har indført nye priser på renovation, blandt andet på grund af de nye nationale regler om affaldssortering, der træder i kraft 1. juli. Prisen stiger mellem 25 og 43 procent for langt de fleste beboere i almene etageejendomme. Det viser en opgørelse fra Boligforeningen Ungdomsbo og Arbejdernes Boligforening.

”Vores stigning er meget voldsom, og samtidig får parcelhuse faktisk et lille fald i deres udgifter, og den fordeling synes vi er helt skæv,” siger Peter K. Larsen, direktør i Arbejdernes Boligforening.

Huslejen stiger

Direktørerne i de to boligforeninger er enige om, at regningen i sidste ende lander hos beboere i etageboliger.

”Det betyder, at huslejen vil stige. Renovationsbidraget er jo en del af huslejen i alle afdelinger, og huslejen vil typisk stige i takt med renovationsomkostningerne,” siger Flemming Agerskov Christensen, direktør i Boligforeningen Ungdomsbo.

For eksempel stiger den samlede pris med 350.000 kroner om året i en bebyggelse med 500 etageboliger i Arbejdernes Boligforening. Det giver en prisstigning på 700 kroner per bolig i en afdeling, hvor de fleste boliger er toværelses lejligheder.


Svært at gennemskue prisstigning

De to boligforeninger har både etageboliger og rækkehuse med egen skraldespand blandt deres 6.000 boliger i Esbjerg. Derfor kan de præcist se, at det er etageboliger, der stiger i pris. Esbjerg Kommune opkræver samme boligbidrag for alle boligtyper – parcelhuse, rækkehuse og etageboliger – bortset fra kollegieboliger og kolonihaver. Boligbidraget er i år steget med 50 procent for alle boligtyper fra 1.124 kroner til 1.685 kroner. Til gengæld er tømningsbidragene faldet.

”Kommunen har lavet en ny prisstruktur, men den er uigennemskuelig. Jeg har selv svært ved at forstå den,” siger Flemming Agerskov Christensen.

”Kommunen fortæller os, at de har forsøgt at lave en solidarisk løsning, og det forstår vi ikke, når parcelhuse ikke får en stigning. Vi kan ikke se, hvad der retfærdiggør den kraftige prisstigning som boligforeningerne oplever,” siger Flemming Agerskov Christensen.

De to boligforeninger har tilsammen 46 afdelinger med etageboliger og 16 afdelinger med rækkehuse. Prisen stiger i alle afdelinger med etageboliger, og i 36 af dem stiger prisen mellem 25 og 43 procent. Kun en enkelt afdeling med rækkehuse stiger i pris, og det er kun med 9 procent.

”Set med vores øjne, så er der væsentligt mindre arbejde i at tømme en boligafdeling med etageboliger fremfor parcelhuse eller rækkehuse, og derfor virker det ikke fair,” siger Peter K. Larsen.

Dialog med kommune hjalp ikke

De to boligforeninger har sammen med flere andre boligorganisationer været i dialog med kommunens forvaltning om prisstigningerne, men det har ikke hjulpet. Direktøren for Teknik & Miljø indstillede dog efterfølgende til det politiske udvalg på området, at prisen blev sænket med 100 kroner per bolig i de afdelinger, der har nedgravede affaldsløsninger – også kaldet molokker. Begrundelsen lød, at kommunen ikke har udgifter til drift og vedligeholdelse af dem. Det nedstemte politikerne i Teknik & Byggeudvalget i starten af juni, og det undrer direktøren i Ungdomsbo.

”Vi har investeret en del i molokker, fordi vi har fået at vide af forvaltningen, at det ville være væsentligt billigere for de afdelinger, der fik molokker. Det har vi jo også sagt til beboerne. Alt andet lige er det meget billigere at tømme molokker, fordi tidsforbruget er væsentligt lavere,” siger Flemming Agerskov Christensen.

”Der skal jo kun en mand til at tømme en molok, hvorimod der er flere mænd på bilerne i parcelhuskvartererne,” siger han.

”Den skæve prisfordeling motiverer heller ikke rækkehusafdelinger til at etablere molokker, og dermed går det jo imod den miljøindsats, vi alle arbejder for,” siger Flemming Agerskov Christensen.

 

(Kilde: Journalist Signe Schlichtkrull, Fagbladet Boligen)

SÅDAN STIGER PRISEN PÅ AFFALD: Boligforeningen Ungdomsbo

  • 31 afdelinger med etageboliger i alt 2.496 boliger. 10 afdelinger stiger 13-24 procent. 21 afdelinger stiger 25 – 41 procent.
  • 8 afdelinger med rækkehuse med i alt 835 boliger. Ingen stigning.
  • (En rækkehusafdeling med 159 boliger indgår ikke, da dens affaldssystem er ændret i perioden)

SÅDAN STIGER PRISEN PÅ AFFALD: Arbejdernes Boligforening

  • 15 afdelinger med etageboliger i alt 2.103 boliger. Alle afdelinger stiger 25- 43 procent.
  • 8 afdelinger med rækkehuse i alt 396 boliger. Affaldsprisen står stille, bortset fra 1 afdeling, hvor prisen stiger 9 procent.
  • (En etageboligafdeling med 606 boliger indgår ikke, da dens affaldssystem er ændret i perioden)