Skip til hoved indholdet

Udviklingen med Covid-19 har desværre gjort, at vi har været nødsaget til på ubestemt tid at udsætte repræsentantskabsmødet, der var planlagt afholdt den 25. februar 2021, samt afdelingsmøderne som var planlagt afholdt i marts og april.

Udviklingen med Covid-19 har desværre gjort, at vi har været nødsaget til på ubestemt tid at udsætte repræsentantskabsmødet, der var planlagt afholdt den 25. februar 2021, samt afdelingsmøderne som var planlagt afholdt i marts og april.

Når Covid-19 samt forbuddet mod større forsamlinger ikke længere forhindrer afholdelse af møder, tager vi kontakt til de enkelte afdelingsbestyrelser med henblik på planlægning af mødeaktiviteter i beboerdemokratiet igen.

Pas godt på hinanden.