Skip til hoved indholdet

Vi opfordrer til, at man forsøger at tage en dialog. Gør opmærksom på, hvad der er til gene og prøv at finde frem til en fælles løsning, som alle kan acceptere.

Det er vores erfaring, at der kan opnås meget ved at have en konstruktiv dialog.

Hvis det ikke lykkes, at finde en løsning, kan der skriftligt indgives en anmeldelse for overtrædelse af det generelle ordensreglement. Af dette dokument skal følgende information fremgå:

  • Dit navn
  • Adresse
  • Gerne dit lejemålsnummer

 

Samt en beskrivelse af, hvad og eventuelt hvem du vil klage over, og hvornår (dato og tid) hændelsen er sket. Du har også mulighed for at vedlægge billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.

Hvis klagen er underskrevet af flere beboere fortæller det, at der er andre, der har oplevet generne, og underskrifterne danner bevisgrundlag for en eventuel senere afgørelse i Beboerklagenævnet eller Boligretten. Er klagen ikke underskrevet af flere beboere, kan sagen få karakter af "påstand mod påstand".

Hovedreglen er at man ikke kan være anonym ved en indsendt klage. Den indklagede kan anmode om indsigt i klagen. Ved anmodning om indsigt er boligforeningen forpligtet til at udlevere personoplysninger (navn og adresse, eventuel også selve klagen). Hvis en indklaget anmoder om indsigt i, hvem der har indsendt en klage, vil de pågældende beboere telefonisk/skriftligt blive gjort opmærksom på, at deres personoplysninger (navn og adresse, eventuelt også selve klagen) udleveres til den indklagede. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en klage skal udleveres, herunder om hensynet til klageren/klagerne vurderes at veje tungere end hensynet til indklagedes mulighed for at få oplysninger om, hvem der klager.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en klage, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Kundeservice enten på telefon 7613 5050 eller mail post@ungdomsbo.dk.

Beboerhåndbogen - til dig der bor i en almen bolig

Beboerhåndbogen