Skip til hoved indholdet

Vi modtager kun skriftlige klager. Husk at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer tydeligt, samt en beskrivelse af, hvad og eventuelt hvem du vil klage over, og hvornår hændelsen er sket. Du har også mulighed for at vedlægge billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage. Du kan eksempelvis klage over en anden beboers adfærd eller overtrædelse af husorden, du kan have indsigelser mod forbrugsregnskabet, du kan klage over din fraflytning eller noget helt andet.

Vi opfordrer til, at man forsøger at tage en dialog. Gør opmærksom på, hvad der er til gene og prøv at finde frem til en fælles løsning, som alle kan acceptere.

Det er vores erfaring, at der kan opnås meget ved at have en konstruktiv dialog.

Hvis det ikke lykkes, at finde en løsning, kan der skriftligt indgives en anmeldelse for overtrædelse af det generelle ordensreglement. Af dette dokument skal følgende information fremgå:

  • Dit navn
  • Adresse
  • Gerne dit lejemålsnummer

 

Samt en beskrivelse af, hvad og eventuelt hvem du vil klage over, og hvornår (dato og tid) hændelsen er sket. Du har også mulighed for at vedlægge billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.

For at kunne videre behandle sagen er det vigtigt, at klagen er underskrevet af flere beboere i opgangen/afdelingen.

Du vil være anonym som klager, indtil sagen eventuelt - efter tilstrækkelig antal klager over samme forhold - indbringes for beboerklagenævnet eller retten, hvor du vil blive indkaldt som vidne.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en klage, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i administrationen, enten pr. telefon 76 13 50 50 eller pr. mail post@ungdomsbo.dk.