Skip til hoved indholdet

Søstjernen er en selvejende institution, bygget efter lov om lette kollektivboliger og taget i brug i 1986. Boligforeningen Ungdomsbo varetager administrative opgaver og sørger for kontakt til bestyrelsen.

Søstjernen er en selvejende institution, bygget efter lov om lette kollektivboliger og taget i brug i 1986. Boligforeningen Ungdomsbo varetager administrative opgaver og sørger for kontakt til bestyrelsen.

Institutionen er stiftet på initiativ af en gruppe mennesker i Sædding med tilknytning til Centerklubben og Sædding Borgerforening. Bebyggelsen er rækkehuse og fælles beboerhus med gæsterum.

I Sædding- området at etablere og drive lette kollektivboliger med dertil hørende fællesfaciliteter for ældre og handicappede med vist behov for tryghed og bistand for derved at give dem mulighed for at vælge en for dem passende bolig i et område, de føler sig knyttet til eller ønsker at bo i.

Ældreboligerne er beliggende på adressen Norddalsvej 48A-56C, 6710 Esbjerg V og fordeler sig på følgende måde:

 • 15 ældreboliger med 2 rum på 60 kvm
 • 5 ældreboliger med 3 rum på 72 kvm

 

Tildeling af ældrebolig foregår enten via:

 • Visiteringen hos Esbjerg Kommune, der tildeler hver anden ledige bolig
 • Bestyrelsens venteliste, der tildeler hver anden ledige bolig

 

Bemærk at det ikke er tilladt at være registreret som boligsøgende hos både Esbjerg Kommune og bestyrelsens venteliste.

Er du interesseret?

I at blive skrevet på venteliste til bestyrelsens venteliste

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af og blandt beboerne i institutions boliger. 5 af medlemmerne er ikke beboere men selvsupplerende eksterne medlemmer (heraf vælges formand og næstformand).

Bestyrelsen tager beslutninger om blandt andet:

 • Organisationen økonomi
 • Udvikling af boligorganisationen
 • Beboerne og afdelingernes trivsel

 

Beboermøde afholdes i første kvartal af året i beboerhuset, hvor der vælges beboerrepræsentanter og suppleanter.

I september måned afholdes beboermøde hvor budget og regnskab er på dagsordenen.

Jette Gammelgaard Jensen, formand

 • Anni Jette G. Jensen, formand

 • Susan M Jensen, medlem

 • Knud Riis, medlem

 • Søren Christensen, medlem

 • Hanna Else Kyster, næstformand