Skip til hoved indholdet
 • Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du måske kan få, hvis du bor i en lejebolig med eget køkken.

  Du kan finde oplysninger om boligstøtte på www.borger.dk, eller ved at kontakte Udbetaling Danmark på tlf. nr.: 70 12 80 63.

  Hvis du får bevilget boligstøtte vil den blive udbetalt direkte til boligforeningen, når Udbetaling Danmark har færdigbehandlet din ansøgning.

  Derefter fratrækkes boligstøtten i dine huslejeopkrævninger.

 • Når du har fået at vide, at du har fået en lejlighed sender boligforeningen dig en lejekontrakt, som du skal underskrive.

  Du skal have indbetalt første hele eller halve måneds husleje og indskud (medmindre du ansøger kommunen om et indskudslån), herefter har du mulighed for at få udleveret en nøgle. I god tid før din indflytning kontakter du kundeservice for aftale om udlevering af nøgle. Indflytning må dog ikke finde sted før overtagelsesdatoen. Falder indflytningsdatoen i en weekend eller på en helligdag, kan indflytning muligvis først ske den førstkommende hverdag.

 • Første hele eller halve måneds husleje og indskud skal betales ved indgåelse af lejekontrakt.

 • El: de fleste steder betaler du et aconto beløb direkte til elselskabet. Det betyder, at du hver måned betaler et fast beløb. Beløbet bliver fastsat ud fra den el, der blev brugt i lejligheden året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan acontobeløbet sættes op med en måneds varsel. Én gang om året bliver elforbruget gjort op, og du får en besked om, du skal betale ekstra eller du får penge tilbage. Afregningen bliver reguleret over din husleje. 

  Varme: de fleste steder betaler du et aconto beløb. Det betyder, at du hver måned betaler et fast beløb. Hvor meget du skal betaler bliver fastsat ud fra den varme, der blev brugt året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan acontobeløbet sættes op med en måneds varsel. Én gang om året bliver varmeforbruget gjort op, og du får en besked om, du skal betale ekstra eller du får penge tilbage. Afregningen bliver reguleret over din husleje. 

  Vand: de flester steder betaler du et aconto beløb. Det betyder, at du hver måned betaler et fast beløb. Hvor meget du skal betale bliver fastsat ud fra det vand, der blev brugt året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan acontobeløbet sættes op med en måneds varsel. Én gang om året bliver vandforbruget gjort op, og du får en besked om, du skal betale ekstra eller du får penge tilbage. Afregningen bliver reguleret over din husleje. 

 • Efterfølgende er det en god idé at tilmelde din husleje til BetalingsSercie.

  Når du er flyttet ind og modtager din næste måneds husleje på girokort har du 3 muligheder:

  1. Du kan selv oprette aftalen på vores hjemmeside under "Min Side".
  2. Du kan oprette aftalen via din netbank.
  3. Du kan tale med din bank om at få betalingen tilmeldt.
 • Senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skal du aftale et indflyttersyn med viceværten, hvor I gennemgår en liste med de eventuelle fejl og mangler, du har bemærket i lejligheden. Viceværten vil vurdere, om det er fejl/mangler, der skal udbedres med det samme eller om de skal noteres, så du ikke risikerer at hæfte for dem, den dag du fraflytter.

 • Senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skal du aftale et indflyttersyn med viceværten, hvor I gennemgår en liste med de eventuelle fejl og mangler, du har bemærket i lejligheden. Viceværten vil vurdere, om det er fejl/mangler, der skal udbedres med det samme eller om de skal noteres, så du ikke risikerer at hæfte for dem, den dag du fraflytter.

 • If you are far from sure of the Danish language, we have an example of af standard lease in English that you can lean on.

  Read standard lease