Skip til hoved indholdet

Som beboer i boligforeningen har du mulighed og ret til at foretage forbedringer og forandringer i din bolig. Det kræver dog, at arbejdet er "håndværksmæssigt korrekt" udført.

Som beboer i boligforeningen har du mulighed og ret til at foretage forbedringer og forandringer i din bolig. Det kræver dog, at arbejdet er "håndværksmæssigt korrekt" udført.

Råderet - inde i boligen

Råderet inde i din bolig består enten af en forbedring eller en forandring af din bolig. For begge arbejder gælder det, at du selv rekvirerer håndværkere m.v., og selv finansierer udgiften.


Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver dig ret til godtgørelse, når du vælger at fraflytte boligen. Det er vigtigt, at du husker at sende din ansøgning om forbedringen til post@ungdomsbo.dk, inden du starter, ellers mister du retten til godtgørelsen. 


Boligforeningen vender tilbage til dig, når ansøgningen er behandlet.

Råderet - udenfor boligen

På et afdelingsmøde kan lejerne beslutte, at der kan gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen. Her tænkes på arbejder som f.eks. altaninddækning, eller et nyt indgangsparti. Arbejder som vil være til gavn for den enkelte lejer og ikke nødvendigvis for alle andre i afdelingen.

 

Det er vigtigt, at du husker at ansøge om dit arbejde, inden du starter. Send din ansøgning til post@ungdomsbo.dk. Boligforeningen vender tilbage til dig, når ansøgningen er behandlet.