Skip til hoved indholdet

Organisationsbestyrelsen

Boligforeningens organisationsbestyrelse udgør den overordnede ledelse af boligforeningen. Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen tager beslutninger om blandt andet:

  • Nye byggerier
  • Organisationen økonomi
  • Støtte til økonomisk trængte afdelinger
  • Udvikling af boligorganisationen
  • Beboerne og afdelingernes trivsel

 

Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer foruden formanden og næstformanden, der begge vælges særskilt. Flertallet i bestyrelsen vælges blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i organisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen.

Claus Peter Aanum

Formand

cpa@ungdomsbo.dk

Afdelingsbestyrelser og beboere kan træffe formanden hver torsdag kl. 15-17 i administrationen; Nygårdsvej 37 - 6700 Esbjerg.

Kontaktperson for følgende afdelinger: 2, 3, 4, 6, 8, 26/29, 28, 40, 57, 81 og 82.

Søren Laustsen

Næstformand

sla@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 21, 42, 44, 47, 48, 51, 53, 55

Heidi Antonsen

Medlem

han@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 1, 5, 13, 14

Inge Jacobsen

Medlem

ij@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 20, 32, 35, 45

Lars Mogensen

Medlem

lm@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 45, 61, 62, 63, 64, 66, 67

Peter Weilkiens

Medlem

pw@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 11, 12, 22, 27, 39, 56, 58, 92

Helle Ryvig

Medlem

hr@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 9, 10, 17, 34