Skip til hoved indholdet

Organisationsbestyrelsen

Boligforeningens organisationsbestyrelse udgør den overordnede ledelse af boligforeningen. Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen tager beslutninger om blandt andet:

  • Nye byggerier
  • Organisationen økonomi
  • Støtte til økonomisk trængte afdelinger
  • Udvikling af boligorganisationen
  • Beboerne og afdelingernes trivsel

 

Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer foruden formanden og næstformanden, der begge vælges særskilt. Flertallet i bestyrelsen vælges blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i organisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen.

Claus Peter Aanum

Formand

cpa@ungdomsbo.dk

Afdelingsbestyrelser og beboere kan træffe formanden hver torsdag kl. 15-17 på kontoret Nygårdsvej 37.

Kontaktperson for følgende afdelinger: 2, 3, 4, 6, 8, 14, 26-29, 28, 40, 46, 57, 81 og 82.

Henning Rømer Radoor

Næstformand

hhr@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 9, 10, 21, 27, 39-58, 55, 56, 63, 64, 75 og 92.

Søren Laustsen

Medlem

sla@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: afventer

Inger Tingberg

Medlem

it@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 1, 5, 13, 18 og 53.

Aydrus Ahmed

Medlem

aa@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 17 (17+80), 61 (61+75), 62, 66, 67 (67+68) og 45.

Peter Weilkiens

Medlem

pw@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: Oplyses senere

Helle Ryvig

Medlem

hr@ungdomsbo.dk

Kontaktperson for følgende afdelinger: 17 (17+80), 61 (61+75), 62, 66, 67 (67+68) og 45.