Skip til hoved indholdet

Gjesing Ældrebo er en selvejende institution, bygget efter lov om ældreboliger og taget i brug i 1989. Boligforeningen Ungdomsbo varetager administrative opgaver og sørger for kontakt til bestyrelsen.

Gjesing Ældrebo er en selvejende institution, bygget efter lov om ældreboliger og taget i brug i 1989.

Institutionen er stiftet på initiativ af en gruppe mennekser i Gjesing med interesse for ældre borgeres ve og vel. Bebyggelsen er rækkehuse placeret over for Gjesing Kirke.

I Gjesing-området at etablere og drive boliger med dertil hørende fællesfaciliteter for ældre og handicappede med et vist behov for tryghed og bistand for derved at give dem mulighed for at vælge en for dem passende bolig i et område, de føler sig knyttet til eller ønsker at bo i.

Ældreboligerne er beliggende på adressen Ulvevej 29-63, 6715 Esbjerg N og fordeler sig på følgende måde:

 • 15 ældreboliger med 2 rum på 60 kvm
 • 3 ældreboliger med 3 rum på 72 kvm

 

Tildeling af ældrebolig foregår enten via:

 • Visiteringen hos Esbjerg Kommune, der tildeler 2 ud af 4 ledige boliger.
 • Bestyrelsens venteliste, der tildeler 2 ud af 4 ledige boliger.

 

Bemærk at det ikke er tilladt at være registreret som boligsøgende hos både Esbjerg Kommune og bestyrelsens venteliste.

Er du interesseret?

I at blive skrevet på venteliste til bestyrelsens venteliste

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af og blandt beboerne i institutionens boliger. 4 af medlemmerne er ikke beboere men selvsupplerende eksterne medlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt de selvsupplerende medlemmer en formand og en næstformand.

Bestyrelsen tager beslutninger om blandt andet:

 • Organisationen økonomi
 • Udvikling af boligorganisationen
 • Beboerne og afdelingernes trivsel

 

Afholdes i september, hvor der vælges beboerrepræsentanter og suppleanter og hvor regnskabet fremlægges sammen med budgettet for det nye budgetår.

Mødet afholdes som regel i Gjesing Kirke (mødelokalet).

Holger Munk, formand

 • Holger Munk, formand

 • Anna Grethe Knudsen, medlem

 • Jonna Andreasen, medlem

 • Maren J. Jørgensen, medlem

 • Ove P. Smidt Kristensen, medlem

 • Knud Mulbjerg, medlem