Skip til hoved indholdet
 • Du skal være 15 år gammel. Du kan tidligst flytte i egen bolig, når du er 18 år.

 • Boligforeningen lejer boliger ud på baggrund af 3 ventelister:

  1. Eksterne venteliste: Er til dig, der ønsker at blive beboer i boligforeningen.
  2. Interne venteliste: Er du beboer i boligforeningen har du fortrinsret til hver anden opsagte bolig i en anden afdeling.
  3. Interne venteliste i din afdeling: Er du beboer i en afdeling, og ønsker du at flytte inden for den samme afdeling, til en eksempelvis større lejlighed, har du fortrinsret til hver anden opsagte bolig.
 • Vil du søge bolig i både Boligforeningen Ungdomsbo samt et eller flere af de boligorganisationer, vi administrerer, skal du betale særskilte gebyrer for hver organisation. Det skyldes, at hver boligorganisation har deres egen venteliste, og du skal derfor registreres flere steder. Boligorganisationernes enkelte beløb kan du se under indmeldelsen.

 • Det årlige ajourføringsgebyr bliver udsendt som girokort, medmindre du ønsker at betale via BetalingsService.

  Ønsker du at tilmelde det årlige gebyr til BetalingsService, har du følgende muligheder:

  1. Du kan oprette aftalen via din netbank.
  2. Du kan tale med din bank om at få betalingen tilmeldt.
 • Ja, hvis din indbetaling er under 3 måneder gammel, kan du godt nå at indbetale inden du bliver slettet fra ventelisten. Kontakt boligforeningen.

 • Du skal logge ind, gå ind under "Min side", og her kan du ændre din status til ”bero". Dette betyder, at du beholder din placering på ventelisten, men ikke får tilsendt ledige boliger, før du igen ønsker at stå som ”aktiv”.

 • Du skal logge ind, gå ind under "Min side", og her kan du ændre din status til aktiv (under profiloplysninger) og søge bolig. Du får tilsendt ledige boliger, når vi når til din tur på ventelisten og finder et boligmatch.

 • Anciennitet er et udtryk for hvor længe, du har stået på ventelisten. Jo længere du har stået på ventelisten, jo bedre er din placering. Tiden arbejder for dig. Du beholder din ventelisteplacering, så længe du betaler dit årlige ajourføringsgebyr. Bliver du slettet af ventelisten mister du derimod din optjente anciennitet og skal starte forfra, hvis du igen vil søge bolig igennem boligforeningen.

 • Ja. Du optjener fortsat anciennitet og rykker frem på ventelisten.

 • Hvis du kan opfylde de kriterier, der gør sig gældende for at blive optage på den fleksible venteliste skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det samt nødvendig dokumentation til boligforeningen.

  Du finder ansøgningsskemaet her: Søg familiebolig med fordel (ungdomsbo.dk)

   

 • Det er din bopælskommune, der anviser og opskriver til størstedelen af de ældreboliger boligforeningen administrerer. For følgende adresser er du velkommen til at kontakte boligforeningen:

  - Norddalsvej 48 A-56 B

  - Ulvevej 29-63

 • Hvornår du får tilbudt en bolig afhænger af, hvor mange opsigelser boligforeningen modtager og hvornår. Det er derfor altid svært at oplyse en præcis ventetid. Du skal regne med, at de ventetider boligforeningen oplyser på hjemmesiden eller på telefonerne altid er cirka ventetider. Boligforeningen fremsender automatisk brev om ledig bolig, når det er din tur på ventelisten.

 • Du må sætte alle de boligønsker, du har lyst til. Det kan dog være en god idé at gøre din ansøgning så bred som mulig – specielt, hvis du har behov for en bolig hurtigt. Ved du imidlertid præcis, hvor du vil bo er det en god idé at have en præcis ansøgning som mulig. Du er velkommen til at kontakte boligforeningen for yderligere information.

 • Det bestemmer du selv. Hvis du logger ind under "Min side" kan du se og ændre dine ønsker. Har du brug for hjælp til at ændre din ansøgning er du velkommen til at kontakte boligforeningen.

 • Nej. Ansøgningen er individuelt og personlig og gælder derfor ikke for en husstand. Hvis et ægtepar eller samboende par vil sikre, at begge har anciennitet på ventelisten efter en eventuel skilsmisse/fraflytning, skal begge personer skrive sig på ventelisten hver for sig.

 • Boligforeningen registrerer dit CPR-nummer i vores administrative system. Vi bruger udelukkende CPR-nummeret i forbindelse med opgaver relateret til indehaverens rolle som boligsøgende, beboer og/eller fraflytter. Udbetaling af beløb til boligsøgende, beboere og/eller fraflyttere vil overgå til NEM-konto og til denne overførsel anvender vi CPR-nummeret. Dit CPR-nummer videregives ikke, det vil ikke være offentligt tilgængeligt, og det bliver heller ikke brugt i markedsføringsøjemed.

 • Hvis du har fortrudt, at du har skrevet dig på en venteliste igennem ungdomsbo.dk, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge retur. For at få pengene retur, skal du sende et underskrevet brev/mail, hvori du oplyser navn og adresse samt, at du har fortrudt din opskrivning på ventelisten. Har boligforeningen Ungdomsbo modtaget disse informationer senest 14 dage efter du betalte for oprettelsen på ventelisten tilbagebetaler vi din indbetaling direkte til din NEM-konto/bankkonto og sletter din opnotering. Dette er dog ikke gældende hvis du har fået bolig med opnoteringen.

 • Du kan ændre dine boligønsker, når du logger ind under "Min side".

 • Du skal logge ind og under "Min side" kan du ændre dine søgekriterier, login og andre personlige oplysninger, som eksempelvis din nye adresse.

 • Desværre glemmer mange at meddele boligforeningen deres nye adresse, det betyder at vi ikke kan sende dem et girokort til genopskrivning, og de bliver slettet fra ventelisten. Husk: altid at meddele adresseændring til boligforeningen. Eller log ind under "Min side" og du kan ændre din adresse her.

 • Vi kan afvise en ansøger, hvis der er flere end to personer pr. beboelsesrum. Vi kan også afvise en ansøger, hvis personen har et uafklaret økonomisk mellemværende fra en tidligere lejebolig.

 • Ja. Du skal fremvise en skifteretsattest på din ægtefælles dødsfald, hvor det tydeligt fremgår at du er arving.