Skip til hoved indholdet

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelserne eller på beboermødet afdelingsvalgt repræsentant samt organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelserne eller på beboermødet afdelingsvalgt repræsentant samt organisationsbestyrelsen.

Hvert år i februar eller marts bliver repræsentantskabsmødet afholdt. Repræsentantskabet er Boligforeningen Ungdomsbos øverste myndighed.

Repræsentantskabet træffer bl.a. beslutning om:

  • valg af administrations- og byggepolitik
  • nyt byggeri, grundkøb, salg, væsentlige forandringer o. lign.
  • valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer
  • valg af revisor
  • vedtægtsændringer

 

Repræsentantskabet godkender endeligt boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber og får forelagt boligorganisationens budget efter organisationsbestyrelsens godkendelse.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 28-09-2023

D. 16. maj 2019 godkendte repræsentantskabet den lovpligtige udviklingsplan for Stengårdsvej (LUP). Dele af planen er implementeret, inklusive nedrivning af 75 boliger i afd. 14 og ommærkning til ungdoms- og ældreboliger i afd. 8, 13 og 14.

Vi arbejder med Esbjerg Kommune for at undgå nedrivning af 41 boliger i afd. 13. Vi har nu et ændringsforslag til LUP, som skal godkendes af repræsentantskabet og Esbjerg Kommune, før det sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. september 2023, kl. 16:00 i KRYDSET, Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø.