Skip til hoved indholdet

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelserne eller på beboermødet afdelingsvalgt repræsentant samt organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelserne samt organisationsbestyrelsen.

Hvert år i februar eller marts bliver repræsentantskabsmødet afholdt. Repræsentantskabet er Boligforeningen Ungdomsbos øverste myndighed.

Repræsentantskabet træffer bl.a. beslutning om:

  • valg af administrations- og byggepolitik
  • nyt byggeri, grundkøb, salg, væsentlige forandringer o. lign.
  • valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer
  • valg af revisor
  • vedtægtsændringer

 

Repræsentantskabet godkender endeligt boligorganisationens årsregnskab og får forelagt boligorganisationens budget efter organisationsbestyrelsens godkendelse.

Repræsentantskabsmøde 2024