Skip til hoved indholdet
 • Alle opsigelser skal ske skriftligt til boligforeningen. Du kan benytte vores online opsigelsesblanket, der ligger på minside under menupunktet henvendelser. Du underskriver digitalt med dit nemID. Det er ikke tilstrækkeligt at sende boligforeningen en mail.

  I løbet af en uge sender boligforeningen dig en bekræftelse på din opsigelse.

  Der er 3 måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Du må gerne bo i lejligheden i opsigelsesperioden.

 • Ja, det kan du godt. Boligforeningen forsøger, at leje din lejlighed ud tidligst 14 dage efter, du er fraflyttet. Får vi din lejlighed lejet ud inden opsigelsesperiodens udløb bliver du fritstillet lejekontrakten. Lykkes det ikke at finde en ny lejer fortsætter du med at betale husleje indtil opsigelsesperiodens udløb.

 • I løbet af en uge sender vi dig en bekræftelse på din opsigelse, hvor du samtidig finder den dato, hvor din lejlighed bliver synet. Har du ikke hørt noget fra os inden for en uge skal du kontakte os. 

  For opsigelse af en studiebolig er fraflytter selv forpligtet til at aftale fraflyttersyn med eget driftcenter. 

 • En frigørelsesdato er den dato, hvor lejligheden ikke længere er din. Frigørelsesdatoen står på den bekræftelse du modtager, når du opsiger din bolig.

 • For opsigelse af boliger fremgår fraflytningstidspunktet af din opsigelsesbekræftelse.

 • Der er tale om misligholdelse, når boligen er skadet eller forringet på grund af eksempelvis karme, der er blevet gnavet i af en hund, hvis der er malet på karmene, malingen ikke dækker etc. Bliver der ved fraflytningssynet konkluderet misligholdelse bliver det fratrukket dit indskud.

 • Synsrapporten bliver udarbejdet på baggrund af indflytter- og fraflyttersynet.

 • På din opsigelsesbekræftelse nævner vi den dato, hvorfra du er frigjort fra. Hvilket betyder, at det først er herefter vi kan tage stilling til dit flytteregnskab. Dette kræver dog, at vi har modtaget alle eventuelle regninger ifm. istandsættelse af lejemålet fra håndværkerne. 

  Hvis pengene til indskuddet var et lån fra kommunen, skal det beløb af indskuddet, du får tilbage, bruges til at tilbagebetale lånet. Når du har gjort det, vil du normalt stadig skylde et beløb, som du selv skal betale til kommunen.