Skip til hoved indholdet
 • Det er vigtigt at tegne en indboforsikring, før skaden er sket.

  Det er lejerens eget ansvar at tegne en indboforsikring, der dækker eget indbo.
  Under indbo forståes møbler, radio/tv, cykler, tøj o.lign., som dækker i tilfælde af
  indbrud - vandskade eller brandskade.

  Du kan således godt blive ramt af en skade uforskyldt, som du selv er nødt til at forsikre.

  Hvis lejligheden bliver ubebolig i en periode i forbindelse med en skade, er det indboforsikringen, der søger for genhusning. Hvis du ikke har en, kan det bliver en dyr affære. Indboforsikringen dækker udgifter til anden midlertidig bolig.

  Indboforsikring dækker også lejerens indbo, som er placeret i kælder- og loftsrum.

 • Som lejer behøver du ikke at anskaffe dig en særlig glas- og kummeforsikring i forbindelse med din indboforsikring. Vedligeholdelsen af glas og kummer hører under boligforening, medmindre boligforeningen påviser at lejer er skyld i skaden.

 • Du kan kontakte boligforeningen for at få svar på dine spørgsmål angående din husleje. Huslejen kan stige, hvilket vi varsler 3 måneder før ikrafttrædelse.

 • I lejekontrakten og i loven står der, hvornår du skal betale husleje. Indbetaler du for sent, betaler du et rykkergebyr over den efterfølgende måneds husleje. 

  Hvis du ikke betaler straks efter at have modtaget et rykkerbrev, risikerer du, at lejemålet bliver ophævet og du skal flytte.

  Boligforeningen fortæller, hvordan du betaler huslejen. Det letteste er at lade en bank sørge for at huslejen betales automatisk hver måned via BetalingsService.

 • Din nettohusleje er lejen uden udgifter til el, vand, varme og tv.

 • Selvom din ægtefælle stod som navn 1 på lejekontrakten kan du som udgangspunkt overtage lejemålet. Medbring en skifteretsattest til boligforeningen, så undersøger vi nærmere, så du kan blive boende.

 • Du må godt foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Husk at få godkendt dit arbejde, før du starter. Kontakt administrationen på Nygårdsvej 37.

  Råderet giver dig mulighed for at præge din bolig. Du bestemmer selv, hvad du vil ændre. Det er også dig, der sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Vær opmærksom på at de ændringer og forbedringer, du foretager, skal være rimelige og hensigtsmæssige. Du må ikke ændre din bolig, så den ikke længere har karakter af almen bolig.

  Boligforeningen kan kræve, at visse typer af ændringer skal genetableres ved fraflytning.

 • Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
  Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

 • Der er tale om misligholdelse, når boligen er skadet eller forringet på grund af eksempelvis karme, der er blevet gnavet i af en hund, hvis der er malet på karmene, malingen ikke dækker etc. Bliver der ved fraflytningssynet konkluderet misligholdelse bliver det fratrukket dit indskud.

 • Elektricitet skal behandles med omtanke – ubetænksomhed kan medføre livsfare. Det er derfor regler for, hvad du må og ikke må med elektricitet.

  Det må du gerne:
  • sætte lamper op
  • skrifte afbrydere, hvis de er i stykker
  • skifte sikringer

  Det må du ikke:
  • arbejde med el uden at slukke for hovedafbryderen
  • sætte ledninger sammen med tape
  • sætte stikkontakter op, hvor der ikke har været nogen før
  • genbruge sikringer
  • lade ledninger ligge på gulvet, hvor du går. Du kan slide hul på dem, og det kan medføre kortslutning. Ledninger skal sættes fast på fodpanelet eller væggen med specielle ledningsholdere eller eventuelt gemmes bag møbler.

 • I alle kommuner er der mulighed for at aflevere papir og glas til genbrug. Når vi genbruger, sparer vi på verdens ressourcer. Og vi undgår at forurene naturen med affald. Når du flytter ind i en ny bolig, er det vigtigt at finde ud af, hvilke regler der er for affald, og hvor du skal aflevere forskellige slags affald.

  Husholdningsaffald

  Dit husholdningsaffald skal forbrændes. Alt affald skal være i poser, som du binder knude på.

  Storskrald

  Storskrald, for eksempel møbler, tomme papkasser eller papstykker, skal i særlige affaldscontainer. Hvis der ikke er containere til storskrald, kan du kontakte viceværten om, hvordan du kommer af med det eller om din afdeling er omfattet af en storskraldsindsamling.

  Farligt affald

  Maling, terpentin, benzin og andre farlige stoffer skal afleveres på de kommunale affaldspladser, som sender affaldet enten til genbrug eller til destruktion. Flere kommuner har oprettet nær genbrugsstationer, hvor du kan komme af med farligt affald. Det kan ud over maling, terpentin og kemikalier være olier og lysstofrør. Medicin, der er for gammel, eller som du ikke har brug for længere, skal afleveres på apoteket.

 • I alle kommuner er der mulighed for at aflevere papir og glas til genbrug. Når vi genbruger, sparer vi på verdens ressourcer. Og vi undgår at forurene naturen med affald. Når du flytter ind i en ny bolig, er det vigtigt at finde ud af, hvilke regler der er for affald, og hvor du skal aflevere forskellige slags affald.

  Husholdningsaffald

  Dit husholdningsaffald skal forbrændes. Alt affald skal være i poser, som du binder knude på.

  Storskrald

  Storskrald, for eksempel møbler, tomme papkasser eller papstykker, skal i særlige affaldscontainer. Hvis der ikke er containere til storskrald, kan du kontakte viceværten om, hvordan du kommer af med det eller om din afdeling er omfattet af en storskraldsindsamling.

  Farligt affald

  Maling, terpentin, benzin og andre farlige stoffer skal afleveres på de kommunale affaldspladser, som sender affaldet enten til genbrug eller til destruktion. Flere kommuner har oprettet nær genbrugsstationer, hvor du kan komme af med farligt affald. Det kan ud over maling, terpentin og kemikalier være olier og lysstofrør. Medicin, der er for gammel, eller som du ikke har brug for længere, skal afleveres på apoteket.

 • Hvis der opstår alvorlige skader i din bolig uden for åbningstiden, kan du ringe på vores vagttelefon 76135091. Alvorlige skader er eksempelvis et sprunget vandrør.

  Skader der kan vente:

  • et defekt komfur/køleskab
  • et selvforskyldt tilstoppet afløb fra vask eller lign.
  • en enkelt vaskemaskine i vaskeri
  • et toilet der løber

  Når du henvender dig, skal du oplyse dit navn, nøjagtig adresse, telefonnummer og afdeling – samt hvilken skade, der er opstået. Vagtpersonalet vil herefter sørge for at kontakte en fagperson, der kan udbedre skaden. Hvis den opståede fejl er af en sådan art, at den berører andre beboere, så undersøg, om vagtordningen allerede er blevet kontaktet. Det koster minimum 1.000 kr. at tilkalde håndværkere uden for normal arbejdstid, og det skal du selv betale, hvis tilkaldet ikke har været nødvendigt i henhold til de ovennævnte retningslinjer. Ved misbrug af vagtordningen bliver der opkrævet et gebyr.

 • Er der noget, som ikke virker i dit lejemål, så prøv først om du selv kan rette fejlen, eller se hvordan du kan gøre skaden mindst muligt. Hvis det ikke hjælper, kan du ringe på vagttelefonnummeret tlf. 76135091. Viser det sig, at du har ringet efter en vagt til et problem, som er selvforskyldt, påfører boligforeningen dig udgiften.

   

  Vær opmærksom på, at boligforeningen ikke hjælper, hvis stikket til køleskabet ikke er sat i, der ikke er tændt for stikkontakten, eller der er elapparat, som gør, at strømmen ryger.

 • Hvis du har en altan, skal du sørge for, at dens afløb er rene. Hvis de bliver tilstoppede af blade eller andre ting, kan det give vandskader i andre lejligheder. Derudover er der ofte regler for at holde altanerne pæne at se på udefra. Du kan altid spørge viceværten om husordene, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 • Er du indehaver af et handicapparkeringskort, kan du søge om at få en afmærket p-plads ved din bopæl. Dette gør du ved at kontakte kundeservice. Alle udgifter forbundet med opteging af handicapparkeringsplads afholdes af lejeren selv.

 • Mangler du en ekstra nøgle til din bolig, kan du bestille ekstra nøgler og brikker på minside under punktet henvendelser. Du er også velkomment til at kontakte kundeservice.

 • Hvis du bor i en opgang, hvor beboerne er pligtige til at vaske trappeopgangen eller dele deraf, vil der være en turnusordning i trappeopgangen

 • Hvor mennesker bor og færder i samme omgivelser, er der regler – skrevne som uskrevne. De skrevne regler er der mulighed for at lære og forholde sig til. De uskrevne er det mere vanskeligt med. De fleste kender reglerne, men tænker aldrig eller kun sjældent over dem. Bor du alment vil du opleve, at de fleste gerne vil hjælpe hinanden, så mangler du en dag en kop sukker eller mel, kan du banke/ringe på og spørge din nabo, om de kan hjælpe. Som ny beboer kan det være en god idé at invitere sine nærmeste naboer til en kop kaffe. Man kan lære dem at kende, fortælle om sig selv, og samtidig kan man få noget at vide om områdets regler – skrevne som uskrevne.

 • Alle boligafdelinger skal følge det generelle ordensreglement. Hvis du mangler dit ligger der et eksemplar på din afdelingsside på www.ungdomsbo.dk. Derudover kan en afdeling have en særskilt husorden, der er mere specifik. Husorden vil du ligeledes kunne finde på din afdelingsside på www.ungdomsbo.dk.

 • Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at beboerne har flertal i boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationens bestyrelse skal varetage den samlede boligorganisations interesser. Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et beboermøde, som alle beboere indkaldes til. I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en. Det er så i stedet boligforeningens organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

 • Mindst én gang om året skal beboerne tage stilling til afdelingens budget på et beboermøde. Er der behov for forbedringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget. På beboermøderne er du med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er afdelingens drift og økonomi, herunder:

   

  • hvad skal beboerhuset bruges til?
  • åbningstider og priser i fællesvaskeriet
  • skal der være haver mellem etageejendommene?
  • hvordan skal børnenes legepladser se ud?
  • hvordan skal de nye køkkener se ud?
  • kan der holdes kurser i lokalområdet?

   

  Dette er blot nogle af de ting, du kan få indflydelse på, hvis du er aktiv i din boligafdeling.

 • I mange boligafdelinger er der fælles aktiviteter i løbet af året, og der er møder om nyt, der skal ske med boligerne. Måske er der en filmklub, fællesspisning, fester, kurser og andre arrangementer. De fleste boligafdelinger har lokaler, som du kan bruge til møder, eller som du kan leje, hvis du skal have fest. Det kan være en overvindelse at gå til beboerarrangementer, hvis du ikke i forvejen kender nogen af dem, der deltager. Men er du først kommet af sted, vil du oftest være glad for det – det er godt at vide, hvad der sker, der hvor man bor.

 • Det er muligt at fremleje din bolig, hvis du er midlertidig væk pga arbejde i udlandet, studieophold, sygdom, forflyttelse eller uddannelse. Boligforeningen vil bede om dokumentation for din fremleje. Kontakt kundeservice når du har en fremlejetager.

 • Kontakt kundeservice og hør nærmere.

 • Vi modtager kun skriftlige klager. Husk at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer tydeligt, samt en beskrivelse af, hvad og eventuelt hvem du vil klage over, og hvornår hændelsen er sket. Du har også mulighed for at vedlægge billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage. Du kan eksempelvis klage over en anden beboers adfærd eller overtrædelse af husorden, du kan have indsigelser mod forbrugsregnskabet, du kan klage over din fraflytning eller noget helt andet.
  Det bemærkes, at man ikke på forhånd kan være anonyme ved en indsendt klage. Den indklagede kan anmode om indsigt i klagen. Ved anmodning om indsigt er Boligorganisationen forpligtet til at udlevere personoplysninger (navn og adresse, evt. også selve klagen).
  Dette gælder dog ikke hvis der er nærliggende fare for at private interesser vil lide skade af væsentlig betydning, og det vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

  Hvis en indklaget anmoder om indsigt vil dem der har sendt klagen både telefonisk og skriftligt blive gjort opmærksom på, at deres personoplysninger udleveres til den indklagede

 • Du skal altid kontakte boligforeningen, hvis du ønsker at overdrage din bolig til en anden. Ved separation eller skilsmisse kan parterne vælge, hvem der skal blive boende. Ved papirløst samliv skal parterne have haft fælles husstand i mindst 2 år. Ved dødsfald fortsætter ægtefællen lejemålet.

 • Hvis du ikke har modtaget dit månedlige indbetalingskort, kan det være fordi din bank har tilmeldt din husleje til e-faktura - forhør nærmere med din bank.

 • I Ungdomsbo er det besluttet, at der må registreres småt erhverv/CVR nr. hvor følgende er opfyldt:

  • At der ikke sker kundehenvendelser til lejemålet.
  • At aktiviteterne ikke må medføre gener for lejemålet, ejendommens beboere, og ej heller slid på ejendommen eller lejemålet.
  • At der ikke foretages reklametiltag i form af skiltning eller lign. på lejemålet eller ejendommen.
  • At Lejemålet i øvrigt i det væsentligste skal anvendes til beboelse, og et eller flere rum må således ikke indrettes alene med henblik på at udføre de omhandlende aktiviteter.
 • Vi kan alle blive enige om, at det er træls at have ubudne gæster i sin bolig.

  Hvis du opdager ubudne gæster i form af insekter i din bolig kan du læse mere på bolius.dk, hvordan du genkender, bekæmper og forebygger de mest almindelige insekter.

  De mest almindelige insekter er: herkulesmyren, orangemyren, sort havemyre, borebiller og rådborebiller, husbukke, flæskeklannere og husklannere, murbier, violbukke, melbiller, møl, melmøl, bananfluter, klædemøl, sølvfisk, væggelus m.fl.

  Du kan selv hjælpe godt på vej ved at:

  • lufte ud / fjerne fugt i boligen
  • gøre grundigt rent i hele boligen
  • undgå madrester og sjatter på borde, skuffer og skabe
  • gå ud med skraldet

   

  Du er altid velkommen til at rådføre dig med boligforeningen, der vil vurdere, om der er behov for at kontakte en skadedyrsbekæmper.

  Øvrige skadedyr som mus og rotter skal altid meldes til boligforeningen, der bestiller skadedyrsbekæmper.

  Bliver der behov for en skadedyrsbekæmper, vil bekæmpelsen typisk foregå hurtigt og er ofte en kortvarig proces, hvor du derfor godt kan bo i boligen, imens bekæmpelsen står på.