Skip til hoved indholdet

Bliver du alene og gerne vil overdrage din bolig til din samlever eller ægtefælle, kan du læse mere om mulighederne for det her.

Hvis du ønsker at overdrage dit lejemål til din samlever eller ægtefælle, eller du ønsker at fortsætte et lejemål efter din ægtefælle/samlever, kan du læse mere om mulighederne for det under dette punkt.

 

Overdragelse ved dødsfald

Hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet. Hvis der er en samlever, der har haft fælles husstand og folkeregister adresse med lejer de seneste to år før dødsfaldet, kan denne samlever ligeledes overtage lejemålet efter afdøde lejer. Dokumenteres ved bopælsattest.

Overdragelse ved separation/skilsmisse

Hvis lejer og ægtefælle har haft fælles husstand og folkeregister adresse de seneste 2 år før overdragelse af lejemålet, kan de aftale hvem af dem, der skal fortsætte lejemålet. Dokumenteres ved bopælsattest.

Du bedes rette henvendelse til Boligforeningen Ungdomsbo, hvis du ønsker at overdrage/få overdraget et lejemål.

Lovgrundlag

Du kan læse mere om lovregler for fortsættelse af lejemål i Lov om leje af almene boliger §70-77 - læs eventuelt yderligere på www.retsinformation.dk

Beboerhåndbogen - til dig der bor i en almen bolig

Beboerhåndbogen