Skip til hoved indholdet

Boligforeningen Ungdomsbo blev stiftet i 1946 af unge progressive mennesker, der ønskede at gøre op med efterkrigstidens boligmangel og spekulation.

Boligforeningen Ungdomsbo blev stiftet i 1946 af unge progressive mennesker, der ønskede at gøre op med efterkrigstidens boligmangel og spekulation. Den første afdeling med 75 familieboliger på Toftsvej stod klar til indflytning i 1949. Et fremsynet forsøgsbyggeri med store lyse rum efter datidens normer. Den dag i dag er afdeling 1 stadig et solidt, velplejet og efterspurgt byggeri, hvor beboerne bliver boende i mange år.

Siden da er det gået stærkt og Ungdomsbo har vokset sig stor og stærk. Boligforeningen Ungdomsbo består af 3.624 boliglejemål fordelt på 53 afdelinger. I alt administrerer virksomheden 3.973 lejemålsenheder fordelt på tre boligforeninger og 2 selvejende institutioner, herunder også lokaler til flere børneinstitutioner og erhvervsarealer.

Spændende og velplacerede byggerier af forskellig karakter. Virksomheden har efterhånden bygget boliger til ca. 10 % af lokalbefolkningen i Esbjerg. Byen har i alt godt 12.000 almene boliger og 40.000 husstande.

Selv om navnet Ungdomsbo er ungdommeligt, har virksomheden gennem en menneskealder oparbejdet en betydelig erfaring og sikret sig en solid position med alle former for udlejningsboliger.

Vi udlejer: 

  • familieboliger
  • studieboliger
  • ældreboliger
  • seniorboliger
  • institutioner
  • erhvervslejemål

 

Boligforeningen er konstant i front med mange nye tiltag og forsøgsprojekter byggemæssigt, socialt og organisatorisk. På denne måder lever Boligforeningen Ungdomsbo flot op til sit navn, oprindelse og virke.

I dag bliver Boligforeningen Ungdomsbo drevet som en moderne, konkurrencedygtig virksomhed for beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Her går erfaring, viden og kompetence hånd i hånd i bestræbelsen på at yde beboere og eksterne kunder den bedst tænkelige service. Vi er som alment boligselskab non-profit (hvile i sig selv princippet). Vi skal altså ikke give overskud, men kan fokusere på vores beboere og andre kunder.

Profil

Ungdomsbo er den sydvestjyske regions største boligforening med omfattende aktiviteter på ejendomsmarkedet. Vi er projektorienteret, bygger, udvikler og vedligeholder løbende vores byggerier, så de altid fremstår i en høj kvalitet til vores beboere. En udvikling der er styrket væsentligt over en årrække i samarbejde med entreprenører, investeringsselskaber og andre interessenter. Boligforeningen Ungdomsbo arbejder altid målrettet for at tilpasse sig boligmassen til de skiftende behov samfundet og vores beboere byder.

Gældende vedtægter

Læs Boligforeningen Ungdomsbos vedtægter. Sidst vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 30. september 2021.

Mission, vision og værdier

Læs boligforeningens mission, målsætninger, vision og værdier.

Personale- og arbejdsmiljøhåndbog

Boligforeningen arbejder altid for at have en fornuftig personalepolitik, der lever op til de krav og forventninger personalet og virksomheden har til hinanden. Vi arbejder løbende i vores samarbejdsudvalg på at optimere og strukturerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.