Skip til hoved indholdet

Som beboer i Boligforeningen Ungdomsbo er du medbestemmende i den daglige drift og du har som beboer fuld indsigt i, hvad huslejen bruges til, desuden er du også med til at vedtage budgettet.

Demokratisk boform - lejerne har stemmeret

Som beboer i Boligforeningen Ungdomsbo er du medbestemmende i den daglige drift og du har som beboer fuld indsigt i, hvad huslejen bruges til, desuden er du også med til at vedtage budgettet. Beboerne har medbestemmelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer og fastlægger også regler om brug af fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser, grønne områder mm.

Mindst én gang om året afholdes der et afdelingsmøde. Her forelægges regnskab og budget og der foretages valg til afdelingsbestyrelsen. Det er beboerne der blandt beboerne vælger en afdelingsbestyrelse på afdelingsmødet. Du kan også stille op til valg til afdelingsbestyrelsen og dermed være bindeleddet mellem beboerne, administrationen og bestyrelsen. En afdelingsbestyrelse er beboernes repræsentanter, de formidler eventuelle problemer videre til administrationen og er der problemer i hverdagen, kan du kontakte din afdelingsbestyrelse i deres træffetid.

Sådan fungerer beboerdemokratiet

- se filmen

 

Skal dyr være tilladt i din boligafdelilng? Skal der være flere grønne områder eller flere parkeringspladser? Hvad med legepladsen, skal den renoveres?

Alt det er nogle af de ting, du som beboer kan være med til at bestemme i en almen bolig - hvis du deltager i beboerdemokratiet.

Se filmen og lær, hvordan beboerdemokratiet fungerer.

BL's pjece

Vejledning til afdelingsbestyrelser

I folder kan du som afdelingsbestyrelsesmedlem få oplysning om de retningslinjer og arbejdsopgaver, der er forbundet med arbejde som medlem i en afdelingsbestyrelse.