Skip til hoved indholdet

Udlejning af almene boliger sker i overensstemmelse med de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget. I den forbindelse spiller beboerdemokratiet en vigtig rolle. Som beboer bliver du nemlig taget med på råd i afgørende spørgsmål, der vedrører din bolig. Du kan på BLs hjemmeside læse mere om at bo alment.

Udlejning af almene boliger sker i overensstemmelse med de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget. I den forbindelse spiller beboerdemokratiet en vigtig rolle. Som beboer bliver du nemlig taget med på råd i afgørende spørgsmål, der vedrører din bolig. Du kan på BLs hjemmeside læse mere om at bo alment. 

 

 

 

Beboerindflydelse

Som beboer kan du få fuld indsigt i, hvad din husleje bliver brugt til. Du kan være med til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til fremtidig vedligeholdelse, forbedringer og budgettering i afdelingen. Du kan også give dine holdinger til kende, når det kommer til beslutninger omkring beboerlokaler, vaskerier, legepladser, grønne arealer m.m. Det er alt sammen områder, der betyder meget for hverdagen i boligafdelingen.

 

 

Mindst én gang om året

Det er den beboervalgte afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen. Mindst én gang om året bliver der holdt et møde for beboerne, hvor du kan få oplysninger omkring regnskab og budget samt afgive din stemme til valg af en ny afdelingsbestyrelse.
Det sker, at du bliver indkaldt til flere møder på et år. Det skyldes, at afdelingsbestyrelsen ikke kan tage stilling til større ændringer, der har betydning for dig som beboer – uden også at inddrage dig i beslutningen. Derfor kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at beboerne bliver indkaldt til urafstemning.

Afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i boligforholdet.

 

 

 

 

Aktiv deltagelse

En forudsætning for et sundt beboerdemokrati er aktive beboere i den enkelte boligafdeling. Vi opfordrer dig derfor til at møde frem og deltage i debatten, når du i foråret bliver indkaldt til beboermøde.

Repræsentantskabet

Hvert år i februar eller marts bliver repræsentantskabsmødet afholdt. Repræsentatskabet er Boligforeningen Ungdomsbos øverste myndighed. Repræstantsskabet består af afdelingsbestyrelserne eller på beboermødet afdelingsvalgt repræsentant samt organisationsbestyrelsen.